Projekbeskrivelse

Fusionen er 100 % gennemført.

Firstcom A/S og Connection Tele-Punkt A/S, fusionerede den 1. januar 2017
Siden den dag har vi været et firma, men ikke en juridisk enhed.
Nu er den juridiske del på plads, hvilket betyder at vores fusion er 100 % gennemført.

Vores kunder og leverandører mærker ingen forskel.
Vi er de samme medarbejdere, på de samme adresser, der yder den samme service.

Næste skridt
Er, at vi skifter navn til Firstcom Europe A/S.
Med den ændring får vi en fælles europæisk identitet i alle europæiske Firstcom afdelinger.
Ændringen sker i anden halvdel af 2019.

Mere om dette senere.